Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 1/2023/4.1/DS/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2023/4.1/DS/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-149189, w związku z realizacją projektu „Dostępna szkoła”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18).

Informujemy o wyniku postępowania nr 1/2023/4.1/DS/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sal szkoleniowych/konferencyjnych w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i prowadzących wydarzenie.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

Zamówienie częściowe nr 1

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, ul. Wybickiego 3 a, 31-261 Kraków, NIP 6770051858, CKH Krowodrza, 49.680,00 zł

Zamówienie częściowe nr 2

1. Gołębiewski Holding Sp. z o.o., Oddział Hotel Gołębiewski w Wiśle

al. Ks. Bp. Bursche 3, 43-460 Wisła, NIP 1251739335, Hotel Gołębiewski, cena: 85.506,16 zł

Na podstawie weryfikacji dokumentów Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

Zamówienie nr 1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie

Zamówienie nr 2

Gołębiewski Holding Sp. z o.o., Oddział w Wiśle

Wróć do początku strony