Informacja o wyniku zapytania ofertowego 4/2023/4.1/DS/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 4/2023/4.1/DS/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-170464, w związku z realizacją projektu „Dostępna szkoła”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18).

Informujemy o wyniku postępowania nr 4/2023/4.1/DS/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sal szkoleniowych/konferencyjnych w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i prowadzących wydarzenie.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków, NIP 6770051858, CKH Krowodrza, Cena 31.200,00 zł

2. Modern Events Magdalena Gęca, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, NIP: 7123211005, Hotel Campanile, Cena 31.800,00 zł

Liczba uzyskanych punktów z uwzględnieniem aspektów społecznych:

1. ZDZ – 100 pkt

2. Modern Events – 98,3 pkt

Na podstawie weryfikacji dokumentów złożonych przez Oferentów Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie

Wróć do początku strony