Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 9/2023/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 9/2023/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-142760, w związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Informujemy o wyniku postępowania nr 9/2023/POWER/2.16/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o., ul. Nowohucka 33, 30-728 Kraków, NIP: 6792659573, Hotel Krakus, Cena 6.500,00 zł

2. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, Hotel Vienna House Easy, cena: 8.996,00 zł

3. Vienna House Easy Cracow RE Sp. z o.o., ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków, NIP: 6760016518, Hotel Vienna House Easy, cena: 8.220,00 zł

4. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, ul. Wybickiego 3 a, 31-261 Kraków, NIP 6770051858, CKH Krowodrza, 7.470,00 zł

Na podstawie oceny dokumentacji Zamawiający odrzucił ofertę KPH-T (oferta nie spełnia kryterium odległości) i wyłonił Wykonawcę:

ZDZ

Wróć do początku strony