Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 8/2023/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 8/2023/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-142563, w związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Informujemy o wyniku postępowania nr 8/2023/POWER/2.16/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników i trenerów szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Sun&More Sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8/215, 70-101 Szczecin, NIP: 8513151613, Hotel Barlinek, Cena 8.756,00 zł

2. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP: 5771946077, Hotel Barlinek, cena: 8.182,00 zł

3. Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26/8 00-373 Warszawa, NIP: 7123211005, Hotel Barlinek, cena: 8.690,00 zł

Zamawiający odrzucił ofertę Sun&More w wyniku rezygnacji oferenta.

Na podstawie oceny dokumentacji przyznano punktację:

OFERENT: M Concept PUNKTY: 90

OFERENT: Modern Events PUNKTY: 84,74

Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

M Concept

Wróć do początku strony