Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 7/2022/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 7/2022/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-130631, na usługi stworzenia i dodania napisów na żywo podczas spotkania on-line w ramach konsultacji społecznych (symultaniczny przekaz treści) w projekcie „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 7/2022/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi stworzenia i dodania napisów na żywo podczas spotkania on-line w ramach konsultacji społecznych (symultaniczny przekaz treści).

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa, NIP: 5562751731, cena 246,00 zł (za jedną godzinę)

2. INTRO PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Fabryczna 14/16, 00-446 Warszawa, NIP 7010712384, cena 1.082,40 zł (za jedną godzinę)

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

– wyłonił Wykonawcę Polska Fundacja Osób Słabosłyszących

Wróć do początku strony