Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/2022/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 6/2022/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-130624, na usługę zapewnienie usługi tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM) podczas spotkania w ramach konsultacji społecznych w projekcie „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 6/2022/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi tłumaczenia na Polski Język Migowy spotkania konsultacyjnego.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Marzena Kasperska Tłumacz Języka Migowego, Niepołomice, NIP: 9491837231, cena 167,25 zł (334,50 zł za dwóch tłumaczy)

2. SKRIVANEK Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, NIP 6342245400, cena 290,28 zł (580,56 zł za dwóch tłumaczy)

3. Migam s., ul. Hauke-Bosaka 16a, 01-540 Warszawa, KRS: 0000983987, cena 369,00 zł (738,00 zł za dwóch tłumaczy)

4. Potęga Balansu Joanna Bienioszek, Pszczyna, NIP: 6381565801, cena 380,00 zł

5. Akademia Polskiego Języka Migowego – Paweł Żurawski, Warszawa, cena 429,27 zł

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

– wyłonił Wykonawcę Marzena Kasperska Tłumacz Języka Migowego

Wróć do początku strony