Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/2021/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Informujemy o wyniku postępowania nr 5/2021/POWER/2.16/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

  1. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP 5771946077, Hotel Renusz, cena: 4.713,00 zł.
  2. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, REGON: 365879222, B&B Hotel Focus Gdańsk, cena: 5.728,00 zł.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

UpHotel Sp. z o.o. – Hotel Focus Gdańsk.

Ofertę M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń – Hotel Renusz odrzucono z uwagi na niespełnienie wszystkich warunków udziału wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Wróć do początku strony