Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 30/2022/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 30/2022/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-135524, w związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Informujemy o wyniku postępowania nr 30/2022/POWER/2.16/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Habenda Sp. z o.o., ul. Leśna 32, 64-840 Budzyń, NIP: 7642346229, Hotel Habenda, Cena 7.574,84 zł

2. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP: 5771946077, Łazienki Chodzieskie, cena: 5.060,00 zł

3. Firma Handlowo-Usługowa KaJa Jacek Przybylski, ul. A.Necla 4/16 84-200 Wejherowo, NIP: 5881292441, Gościniec Wyrwidąb, Cena 4.976,00 zł

Na podstawie oceny dokumentacji Zamawiający:

odrzucił ofertę Habenda Sp. z o.o. – brak możliwości bezpośredniego dojazdu transportem publicznym/powszechnym do miejsca szkolenia

odrzucił ofertę FH-U KaJa – pokoje w ramach usługi noclegowej nie spełniają minimalnego standardu 3***.

Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

M CONCEPT

Wróć do początku strony