Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2022/POWER/4.3/TOPON/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2022/POWER/4.3/TOPON/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-91781, w związku z realizacją projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekt PO WER nr POWR.04.03.00-00-0072/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 3/2022/POWER/4.3/TOPON/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/czek i trenera/ki szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. SATORIA GROUP SA, ul. Mangalia 1a, 02-758 Warszawa, NIP: 527 15 57 591, Cena 66.730,00 zł

2. MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA, ul. Nowy Świat 26/8 00-373 Warszawa, NIP 712 321 10 05, Cena: 76.015,00 zł

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił: Wykonawcę: SATORIA GROUP SA.

Wróć do początku strony