Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2022/POWER/2.18/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2022/POWER/2.18/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-105419, w związku z realizacją projektu „Samorząd bez barier”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt PO WER 2.18 w ramach konkursu nr POWR. 02.18.00-IP.01-00-002/1).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 3/2022/POWER/2.18/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz prezentację obsługi 5 wózków/krzeseł ewakuacyjnych w ramach Projektu „Samorząd bez barier”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Altix Sp. z o.o., ul. Modlińska 246c, 03-152 Warszawa, NIP 5260309079, Cena: 35.000,00 zł

2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, NIP 9482528507, Cena: 49.687,50 zł

3. EnSafe sp. z o.o., ul. Krakowska 390, 32-080 Zabierzów, NIP: 9452220992, cena: 20.945,00 zł

4. Katarzyna Ćwiek Haltia, ul. Chorwacka 64/21, 51-107 Wrocław, NIP: 9111400397, Cena 22.500,00 zł

Na podstawie oceny dokumentacji Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

EnSafe sp. z o.o.

Wróć do początku strony