Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-98697, w związku z realizacją projektu „Mocna NGO”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 3/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi przeprowadzenia szkoleń dot. dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnością słuchu w ramach projektu „Mocna NGO” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Grzegorz Kozłowski, cena: 160,00 zł

2. Fundacja Kultury bez Barier, ul. Batalionów Chłopskich 76/70, 01-308 Warszawa, NIP: 1181763221, Aleksandra Szorc, cena 180 zł

Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

Grzegorz Kozłowski, Fundacja Kultury bez Barier

Wróć do początku strony