Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2022/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2022/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-92475, w związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Informujemy o wyniku postępowania nr 3/2022/POWER/2.16/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/czek i trenera/ki szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

  1. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP: 5771946077, Hotel Boss, cena: 3.702,00 zł.
  2. MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA, ul. Nowy Świat 26/8 00-373 Warszawa, NIP: 7123211005, Vigo Hotel, cena: 4.220,00 zł.
  3. SUN & MORE Sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8 lok.215, 70-101 Szczecin, NIP: 8513151613, Hotel Tobaco, cena: 5.648,00 zł

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów, z uwzględnieniem oceny za aspekty społeczne Zamawiający wyłonił Wykonawcę

M Concept Monika Dewerenda – Biedroń

Wróć do początku strony