Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2023/DA/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/2023/DA/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-142020, w związku z realizacją projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer naboru: POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18).

Informujemy o wyniku postępowania nr 2/2023/DA/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

Złożone oferty:

1. SATORIA Group S.A., ul. Mangalia 1A, 02-758 Warszawa, NIP: 5271557591, Hotel Felix, cena: 11.290,00 zł

2. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP: 5771946077, Hotel Arche Geologiczna, cena: 11.290,00 zł

Na podstawie oceny dokumentacji z uwzględnieniem aspektów społecznych przyznano następującą punktację:

OFERENT: SATORIA Group S.A. LICZBA PUNKTÓW: 100

OFERENT: M CONCEPT MONIKA DEWERENDA-BIEDROŃ LICZBA PUNKTÓW: 90

Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

SATORIA Group S.A.

Wróć do początku strony