Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2022/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/2022/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-107101, na dostawę materiałów informacyjnych dla uczestników/czek spotkań w ramach konsultacji społecznych w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 2/2022/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów informacyjnych dla uczestników/czek spotkań w ramach konsultacji społecznych.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Studio Siedem Żółtowski Grzegorz, ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków, NIP: 6792556413, 70.165,50 zł

2. Grupa PERFECCTO Justyna i Piotr Gawron Spółka Cywilna, ul. Przemysłowa 39A, 33-100 Tarnów, NIP 9930656113, 88.345,59 zł

W wyniku oceny dokumentów z uwzględnieniem aspektów społecznych Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

Studio Siedem Żółtowski Grzegorz

Wróć do początku strony