Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2022/POWER/2.18/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/2022/POWER/2.18/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-88440, w związku z realizacją projektu „Samorząd bez barier”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt PO WER 2.18 w ramach konkursu nr POWR. 02.18.00-IP.01-00-002/1).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 2/2022/POWER/2.18/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup, dostawę, montaż, kalibrację  i prezentację 16 pętli indukcyjnych stanowiskowych w ramach Projektu „Samorząd bez barier”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

  1. Oticon Polska Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 5260303881, cena: 55.104,00 zł
  2. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa, NIP: 5562751731, Cena 26.560,00 zł


Na podstawie oceny dokumentacji Zamawiający wyłonił:

– odrzucił ofertę: Oticon Polska Sp. z o.o. – formularz oferty nie został podpisany

– wyłonił Wykonawcę: Polska Fundacja Osób Słabosłyszących

Wróć do początku strony