Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-94066, w związku z realizacją projektu „Mocna NGO”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 2/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami usługi wynajęcia sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/czek i trenerów/ek szkoleń w ramach projektu „Mocna NGO”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP 5771946077, Arche Geologiczna, cena: 9.980,00 zł

2. SATORIA Group S.A., ul. Mangalia 1A, 02-758 Warszawa, NIP: 5271557591, Best Western Hotel Felix, Cena 11.040,00 zł

3. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, Best Western Hotel Felix, cena: 12.820,00 zł

4. MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA, ul. Nowy Świat 26/8 00-373 Warszawa, NIP: 7123211005, Hotel Hetman, cena: 15.700,00 zł

Na podstawie oceny dokumentacji z uwzględnieniem aspektów społecznych przyznano następującą punktację:

SATORIA Group S.A. 91,36

M CONCEPT MONIKA DEWERENDA-BIEDROŃ 90

UpHotel Sp. z o.o. 70,06

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA 57,21

Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

SATORIA Group S.A.

Wróć do początku strony