Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2022/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/2022/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-89814, w  związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Informujemy o wyniku postępowania nr 2/2022/POWER/2.16/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

  1. Hotel G.E. Łódź Sp. o.o., ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa, NIP: 5272544107, Hotel Campanile, Cena 3.343,00 zł
  2. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP 5771946077, Hotel Boss, cena: 3.810,00 zł
  3. Qubus Hotel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 18, 51-117 Wrocław, NIP: 5992364600, Qubus Hotel Łódź, cena: 4.685,00 zł
  4. FOCUS HOTELS S.A., Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, NIP: 9671347422, Qubus Hotel Łódź, cena: 4.920,00 zł

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający:

– odrzucił ofertę Hotel G.E. Łódź Sp. z o.o. – oferta zawierała błędy w kalkulacji, oferent zrezygnował z realizacji zamówienia w cenach wskazanych w ofercie

– odrzucił ofertę Qubus Hotel Sp. z o.o., oferta nie została podpisana

– wezwał M Concept Monika Dewerenda – Biedroń do przesłania zdjęć przestrzeni dostępnej

 wyłonił: Wykonawcę: M Concept Monika Dewerenda – Biedroń

Wróć do początku strony