Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 13/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 13/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-127326, w związku z realizacją projektu „Mocna NGO”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 13/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami usługi wynajęcia sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/czek i trenerów/ek szkoleń w ramach projektu „Mocna NGO”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. SATORIA Group S.A., ul. Mangalia 1A, 02-758 Warszawa, NIP: 5271557591, Hotel Felix, Cena 18.120,00 zł

2. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP 5771946077, Hotel Hit, cena: 18.696,00 zł

3. SUN & MORE Sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8 lok.215, 70-101 Szczecin, NIP: 8513151613, Hotel Portos, cena: 20.092,00 zł

Na podstawie oceny dokumentacji z uwzględnieniem aspektów społecznych przyznano następującą punktację:

OFERENT: SATORIA Group S.A. LICZBA PUNKTÓW: 100

OFERENT: M CONCEPT MONIKA DEWERENDA-BIEDROŃ LICZBA PUNKTÓW: 87,23

OFERENT: SUN & MORE Sp. z o.o. LICZBA PUNKTÓW: 91,17

Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

SATORIA Group S.A.

Wróć do początku strony