Informacja o wyniku postępowania nr 1/2021/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2021/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-27128-80853, na pełnienie usługi Eksperta-konsultanta merytorycznego zespołu horyzontalnego w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 1/2021/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie usługi Eksperta-konsultanta merytorycznego zespołu horyzontalnego w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

  • https://firr.org.pl/
  • https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Złożone oferty:

1. Dr hab. Dorota Pudzianowska, cena: 150,00 zł za jedną godzinę

2. Kancelaria Adwokacka Katarzyna Heba, cena: 150,00 zł za jedną godzinę.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił Wykonawców:

1. Dr hab. Dorota Pudzianowska

2. Kancelaria Adwokacka Katarzyna Heba

Wróć do początku strony