III Maraton Innowacji już w lutym! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Plakat III Maratonu Innowacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na III Maraton Innowacji.

Czym jest Maraton Innowacji?

Podczas maratonu projektowania będziemy wspólnie szukać, kształtować i prototypować rozwiązania dla wyzwań związanych z wykluczeniem społecznym.

Rozwiązania powinny służyć osobom:

  • starszym,
  • z niepełnosprawnościami,
  • opuszczającym pieczę zastępczą lub zakłady karne,
  • bezdomnym,
  • długotrwale bezrobotnym,
  • wszystkim, którzy wymagają wsparcia, aby dobrze funkcjonować w społeczeństwie.

Maraton Innowacji bazuje na metodzie Design Thinking. Metoda ta pozwala na tworzenie innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

Moderatorzy wydarzenia pomogą uczestnikom usystematyzować wiedzę oraz przejść przez proces projektowania innowacji. W efekcie wspólnie stworzą prototyp produktu, usługi lub rozwiązania z zakresu włączenia społecznego, który następnie oceni Jury.

Dlaczego warto wziąć udział w Maratonie Innowacji?

Maraton Innowacji jest wydarzeniem niezwykle dynamicznym i pobudzającym nieszablonowe myślenie. Pozwala otworzyć umysł i spojrzeć na wiele rzeczy z różnych perspektyw. W efekcie Maraton daje możliwość stworzenia czegoś wyjątkowego.

Pomysły wygenerowane w trakcie Maratonu można zgłaszać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w ramach naboru Inkubatora Włączenia Społecznego

Mogą uzyskać grant w wysokości do 100 tys. zł.

Kiedy i gdzie odbędzie się tegoroczny Maraton Innowacji?

III Maraton Innowacji odbędzie się w dniach 1-2 lutego 2022 w godzinach 9:30-14:00 na platformie ZOOM.

Kto może wziąć udział w Maratonie?

W III Maratonie Innowacji wziąć udział może każdy, kto ma ochotę, potrzebę lub pomysł jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu lub włączać społecznie.

Maraton przewidziany jest zarówno dla uczestników indywidualnych, jak i drużyn liczących od 3 do 5 osób.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w Maratonie należy pobrać formularz zgłoszenia, dostępny na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz odesłać podpisany (skan/zdjęcie) na adres iws@rops.krakow.pl do 20 stycznia do północy.

Więcej informacji na temat Maratonu oraz Inkubatora Włączenia Społecznego znajduje się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: www.rops.krakow.pl

Nie czekaj! Zgłoś się i zrób mały krok w stronę dużej zmiany!

Informacje organizacyjne

Maraton Innowacji organizowany jest w ramach Projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” realizowanego przez partnerstwo: Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 4.1 Innowacje Społeczne.

Wróć do początku strony