I Konferencja naukowo-szkoleniowa PFRON „Mobilność osób o szczególnych potrzebach” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Plakat konferencji

Zapraszamy do udziału w I Konferencji naukowo-szkoleniowej „Mobilność osób o szczególnych potrzebach” organizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Gdzie i kiedy?

Konferencja odbędzie się w dniach od 26 do 27 października 2023 r. w Warszawie.

Spotkanie współorganizują:

  • Wojskowa Akademia Techniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej),
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Instytut Psychologii Instytut Transportu Samochodowego,
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej generał bryg. profesor doktor habilitowany inżynier Przemysław Wachulak.

Kto może wziąć udział w konferencji?

W konferencji mogą wziąć udział:

  • NGOsy,
  • osoby, instytucje oraz organizacje gospodarcze, interesujące się aktualnym stanem i ścieżkami rozwoju środków transportu indywidualnego w obszarze związanym z korzystaniem z nich przez seniorki i seniorów, osoby z niepełnosprawnościami, osoby osłabione chorobami, ofiary wypadków i katastrof drogowych, żołnierzy – weteranów i osoby z PTSD.

Co będzie głównym tematem konferencji?

W trakcie I Konferencji naukowo-szkoleniowej PFRON „Mobilność osób o szczególnych potrzebach” zaprezentowane zostaną przesłanki do doskonalenia pojazdów przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Pojazdy te mają za zadanie umożliwić zwiększenie mobilności uch użytkowników, zmniejszyć zagrożenie wypadkami drogowymi i minimalizować ich skutki.

Podczas konferencji promowane będzie również zagadnienie projektowania uniwersalnego w obszarze transportu indywidualnego.

Umożliwi to wypracowywanie i rozpowszechnianie innowacyjnych rozwiązań wraz ze standardami usług ogólnie dostępnych przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami.

Jak zapisać się na konferencję?

W Konferencji będzie można uczestniczyć:

  • aktywnie (z referatem bądź prezentacją dostępnego produktu związanego tematycznie z przedmiotem obrad),
  • biernie (bez referatu, jako słuchacz).

W obydwu przypadkach należy zgłosić się za pomocą formularza on-line:

Konferencja naukowo-szkoleniowa – Centrum Wiedzy o Dostępności (wat.edu.pl)

Można również przesłać wypełniony druk zgłoszenia pocztą lub kurierem na adres:

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Centrum Wiedzy o Dostępności do Transportu i Mobilności, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46, z dopiskiem „KONFERENCJA CWOD”.

Ważne terminy

Zgłoszenie aktywnego udziału w Konferencji (przesłanie streszczenia referatu) należy przesłać do 15 lipca 2023 roku.

Bierną chęć uczestnictwa w konferencji należy zgłosić do 30 września 2023 roku.

Wróć do początku strony