„Forum Deinstytucjonalizacji” w Pałacu Prezydenckim - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Pałac Prezydencki w Warszawie

12 kwietnia, w Pałacu Prezydenckim odbyło się „Forum Deinstytucjonalizacji”. Na konferencji przedstawiono koncepcję projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Ustawę przygotowała Rada ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju.

Wtorkowe spotkanie wieńczy pierwszy etap prac nad projektem, który ma przyczynić się do poprawy życia osób z niepełnosprawnościami.

Kto wziął udział w debacie?

W debacie w Pałacu Prezydenckim wzięli udział:

 • Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik,
 • Sekretarz Stanu w KPRP Bogna Janke,
 • Doradcy Prezydenta RP: Paulina Malinowska–Kowalczyk, Barbara Fedyszak–Radziejowska, Marek Rymsza, 
 • Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik,
 • Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek,
 • senator Marek Plura (KO),
 • przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami.

W panelu dyskusyjnym „Asystencja osobista jako usługa szyta na miarę” wzięła udział Prezeska naszej Fundacji, Justyna Kucińska.

Koncepcja projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami

Zgodnie z przedstawioną na konferencji koncepcją, asystent osobisty ma za zadanie pomóc osobie z niepełnosprawnością w:

 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • podejmowaniu aktywności zawodowej i społecznej,
 • zakupach,
 • załatwieniu spraw urzędowych.

W przygotowanej koncepcji, asystencja osobista ma być usługą o charakterze systemowego spersonalizowanego wsparcia (w relacji jeden na jeden).

Przyznawanie i realizowanie usługi asystenta będzie finansowane z budżetu państwa.

Usługa ma być świadczona przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty prywatne.

Kto będzie mógł korzystać z usług asystenta?

Według przedstawionej koncepcji do korzystania z usługi asystencji osobistej będą uprawnione osoby:

 • od ukończenia 16. roku życia do ukończenia 65. roku, co ma się przyczynić do zwiększenia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością,
 • posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • wymagające pomocy asystenta osobistego w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo w realizacji podstawowych czynności codziennych.

Ustawa ma gwarantować możliwość wsparcia do 30 godzin tygodniowo.

Według koncepcji projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami asystentem osobistym nie może być członek rodziny ani osoba pozostająca w faktycznym pożyciu z osobą potrzebującą lub będąca członkiem gospodarstwa domowego.

„Forum Deinstytucjonalizacji” w Pałacu Prezydenckim

Wróć do początku strony