FIRR na konferencji regionalnej, poświęconej innowacjom - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Plakat konferencji

Niedawno informowaliśmy Was o udziale przedstawicielki naszej Fundacji, Joanny Piwowońskiej, na panelu dyskusyjnym „Edukacja włączająca szansą dla wszystkich”, który miał miejsce podczas VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

Miło nam poinformować, że Joanna Piwowońska brała również udział jako ekspert w panelu dyskusyjnym „Innowacje to MY – o doświadczeniach Innowatorów Społecznych i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie”.

Panel miał miejsce podczas konferencji regionalnej poświęconej innowacjom, która odbyła się 17 listopada w Muzeum Podziemny Olkusz. Wydarzenie transmitowane było online.

O konferencji słów kilka

Spotkanie, dotyczące innowacji, rozpoczęło się od wykładu Moniki Boryckiej na temat tego, jak czytać trendy i łączyć dostępne informacje. Dzięki prelekcji uczestnicy dowiedzieli się również, dlaczego badanie trendów podczas projektowania produktów i usług jest ważne.

Główną część konferencji stanowił panel dyskusyjny, poświęcony doświadczeniom i wyzwaniom tworzenia oraz testowania innowacji społecznych.

Od innowatorów i innowatorek uczestnicy dowiedzieli się:

  • z czym mierzy się osoba, która kreuje innowacje,
  • jak w praktyce tworzy zmianę społeczną,
  • jak radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami.

Ponadto uczestnicy konferencji poznali kulisy tworzenia czterech niezwykłych innowacji oraz perspektywę współpracy z innowatorami przedstawicieli samorządu terytorialnego, a także organizacji pozarządowych zajmujących się dostępnością, czyli FIRRu. Panel przyniósł również odpowiedź na pytanie, jak pogodzić cel ekonomiczny z korzyścią społeczną.

W panelu wzięli udział:

  • Rafał Barański – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
  • Jolanta Fień – prezeska Zarządu Fundacji ,,APROBATA’’,
  • Tomasz Koźmiński – prezes Fundacji For Heroes,
  • Piotr Peszat – kompozytor i artysta dźwiękowy,
  • Joanna Piwowońska – ekspertka ds. dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami,
  • Konrad Rachwalik – ekspert w dziedzinie asystentury dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Po konferencji uczestnicy stacjonarni mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Podziemny Olkusz.

Była to ostatnia z trzech konferencji regionalnych poświęconych innowacjom. Pierwsza odbyła się 12 października w powiecie miechowskim, druga w Oświęcimiu.

Program konferencji

Transmisja konferencji

Wróć do początku strony