EDF apeluje o ochronę osób z niepełnosprawnościami na Ukrainie - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Dłoń, podawana przez dziurę w siatce dłoni pod drugiej stronie

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF) zaapelowało o zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa grupy osób z niepełnosprawnościami na Ukrainie w formie listu otwartego do :

 • szefów instytucji europejskich,
 • szefów państw Europy,
 • Rosji,
 • Ukrainy,
 • NATO.

Grupa osób z niepełnosprawnościami na Ukrainie liczy 2,7 mln osób.

Poniżej prezentujemy treść listu otwartego:

Wezwanie Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF) wzywa wszystkie strony do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami na Ukrainie poprzez poszanowanie:

 • ich obowiązków wynikających z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w szczególności Art. 11 dotyczącego sytuacji zagrożenia i nagłych wypadków humanitarnych,
 • Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2475 (2019) w sprawie ochrony osób niepełnosprawnych w konfliktach,
 • międzynarodowego prawa humanitarnego i zasad humanitarnych.

W każdej sytuacji kryzysowej lub konfliktowej osoby z niepełnosprawnościami stoją w obliczu nieproporcjonalnego ryzyka porzucenia, przemocy, śmierci oraz braku dostępu do: bezpieczeństwa, pomocy i wsparcia w powrocie do zdrowia.

Kobiety z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na przemoc seksualną, a dzieci z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na wykorzystywanie i zaniedbanie.

Kluczowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ewakuacji są często niedostępne, a same centra ewakuacyjne są również rzadko dostępne, co oznacza, że ​​osoby niepełnosprawne są zbyt często pozostawione w tyle.

Sytuacja osób z niepełnosprawnościami

Na Ukrainie zarejestrowanych jest 2,7 miliona osób z niepełnosprawnościami. Nasze kontakty w kraju potwierdziły, że sytuacja tych osób jest przerażająca. Na przykład schroniska w Kijowie są niedostępne, więc osoby z niepełnosprawnościami są zmuszone pozostać w domu, nie wiedząc, gdzie mogą się udać, aby być bezpiecznym.

Osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w instytucjach, już odcięte od swoich społeczności, ryzykują porzuceniem i zapomnieniem. Na samej Ukrainie co najmniej 82 000 dzieci jest odseparowanych od społeczeństwa, a niezliczona ilość osób dorosłych niepełnosprawnych jest na stałe umieszczonych w zakładach.

Apel EDF

Wzywamy przywódców politycznych i wszystkie podmioty humanitarne zajmujące się tym kryzysem do zapewnienia, że ​​osoby z niepełnosprawnościami:

 1. Mają pełny dostęp do wszelkiej pomocy humanitarnej.
 2. Są chronieni przed przemocą, nadużyciami i złym traktowaniem.
 3. Otrzymują dostępne informacje o protokołach bezpieczeństwa i pomocy, procedurach ewakuacji i wsparciu.
 4. Mają pełny dostęp do wszelkiej pomocy humanitarnej.
 5. Mają pełny dostęp do podstawowych usług, w tym wody i urządzeń sanitarnych, pomocy społecznej, edukacji, opieki zdrowotnej, transportu i informacji.
 6. Nie są porzucane: konieczne jest również wprowadzenie środków, które w pełni obejmują osoby mieszkające w instytucjach lub sierocińcach; a środki relokacji i ewakuacji nie powinny zmuszać większej liczby osób z niepełnosprawnościami do zamieszkania w takich instytucjach.
 7. Są istotnie zaangażowani we wszystkie akcje humanitarne za pośrednictwem swoich organizacji przedstawicielskich.

Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby najbardziej zagrożone – w tym kobiety, dzieci, osoby niewidome i głuchoniewidome, osoby z niepełnosprawnością psychospołeczną i intelektualną oraz osoby o wysokich potrzebach wsparcia.

Dziś jesteśmy świadkami konfliktu na pełną skalę na ziemi europejskiej. Wraz z eskalacją sytuacji na Ukrainie Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych pilnie przypomina państwom o ich odpowiedzialności za zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa wszystkich osób niepełnosprawnych.

prezes EDF, Yannis Vardakastanis

Apel EDF w oryginale w języku angielskim

Wróć do początku strony