zakład leczniczy - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zgodnie z nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którą Prezydent RP podpisał 6 czerwca, podmioty lecznicze nie mają prawa do pobierania opłat od rodziców lub opiekunów za pobyt z dzieckiem albo osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2019 roku.

Prawo pacjenta …

Wróć do początku strony