Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika: czarna sylwetka kobiety po lewej stronie i mężczyzny po prawej na tle niebieskich symboli paragrafów

Miło nam poinformować, że rusza wstępna rekrutacją do projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” (projekt PO WER 2.16 w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19 ).

Celem projektu jest przeszkolenie co najmniej 1050 przedstawicielek oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zaplanowane zostało około 75 szkoleń.

Każde z nich będzie trwać 2 dni (w sumie 16 godzin dydaktycznych).

Dlaczego warto zgłosić się do projektu?

Stawiamy przede wszystkim na wiedzę: wiemy, że solidne podstawy prawne są niezbędne dla skuteczności działań oraz inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Celem głównym szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników wiedzy eksperckiej, niezbędnej do udziału w procesach legislacyjnych, tak aby mieli oni realny wpływ na proces i zmiany zachodzące w polskim prawie.

Wszystkim osobom, które wezmą udział w projekcie, gwarantujemy:

 • zwiększenie wiedzy na temat prawa,
 • pogłębienie wiedzy odnośnie przepisów i tendencji ich zmian dotyczących konkretnej tematyki,
 • indywidualne wsparcie dla uczestniczących organizacji w podjęciu konsultacji publicznych, przygotowaniu propozycji zapisów, uwag, petycji etc.,
 • warunki do budowania sieci kontaktów z innymi organizacjami zainteresowanymi poszczególnymi tematami.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Każda organizacja może zgłosić udział kilku przedstawicieli. Mogą być to:

 • osoby z zarządu,
 • pracownicy,
 • współpracownicy,
 • wolontariusze.

Można również zgłaszać całe grupy (min. 12-16 osób).

Prowadzimy również szkolenia online na platformie zoom.

Jaka jest tematyka szkoleń?

Wszystkie szkolenia składają się z 4 modułów, które uczestnicy będą mogli wybrać z poniższej listy:

 1. Proces stanowienia prawa w Polsce.
 2. Podstawy prawnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
 3. Niepełnosprawność w Unii Europejskiej: tworzenie prawa i polityk publicznych w UE.
 4. Prawo gospodarcze i podatkowe w organizacjach pozarządowych.
 5. Dziecko z niepełnosprawnością – aspekty prawne.
 6. Osoba z niepełnosprawnością w prawie cywilnym i rodzinnym.
 7. Ocena Skutków Regulacji.
 8. Jak lokalnie działać na rzecz lepszej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami?
 9. Dostępność – prawo i praktyka.
 10. Prawne aspekty zatrudnienia w organizacjach pozarządowych.
 11. Konsultacje publiczne i społeczne w procesie stanowienia prawa.
 12. Aktualne trendy w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami na świecie.

Co zapewniamy?

Miejsce szkolenia zależne jest od zgłoszeń – dotyczy to zarówno wyboru najlepiej dostępnego logistycznie obiektu, jak i wybranych modułów.

Każdej uczestniczce oraz uczestnikowi szkoleń zapewniamy:

 • nocleg i wyżywienie,
 • około 4 godziny indywidualnych konsultacji na osobę (jeśli będzie to większa grupa z danej organizacji, wtedy ten czas może ulec wydłużeniu)
 • w razie potrzeby zapewniamy też: tłumacza języka migowego, pętlę indukcyjną. Dostosowane materiały oraz wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Wszystkie szkolenia oraz konsultacje odbędą się w miejscach dostępnych architektonicznie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się na adres:

Ewa Miszczak

ewa.miszczak@firr.org.pl

od lewej: flaga Funduszy Europejskich, flaga Polski, Flaga Unii Europejskiej
Od lewej: logo FIRR, logo PFON
Wróć do początku strony