Będzie ustawa! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

uczestnicy uroczystego podpisania umowy

Dziś ważny dzień dla naszej Fundacji! W piątek 10 września 2021 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podpisano realizację nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Będzie to zadanie o nazwie: „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą”.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego będzie mieć swój niemały udział w tym przedsięwzięciu. Jesteśmy partnerem odpowiedzialnym za konsultacje społeczne projektu, a nasi specjaliści ds. dostępności również zaangażują się w działania projektowe. Inicjatywa będzie realizowana także przy udziale innych podmiotów: Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Fundacją Naukową Instytut Badań Strukturalnych.

To ważne działanie. Jego celem nie tylko jest opracowanie regulacji prawnej w formie ustawy, ale przede wszystkim realna zmiana postrzegania sytuacji osób z niepełnosprawnością w naszym kraju. Dużą szansę upatrujemy w zaangażowaniu w projekt osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia: działaczy i organizacje pozarządowe w tym, m.in. naszą Fundację.

Przewidywana data zakończenia projektu to jesień 2023.

Więcej o Projekcie na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyrownywanie-szans-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zdjęcia źródło: https://twitter.com/MRiPS_GOV_PL

Wróć do początku strony