Asystent Osoby z Niepełnosprawnością. Rozeznanie rynku - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zapraszamy do składania ofert na usługę Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością podczas spotkania podsumowującego konsultacje w dniu 19.10.2023 r. w Warszawie w projekcie “Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, nr i nazwa Działania: 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, w którym Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego pełni rolę Partnera.

Zakres zamówienia – poniżej 50 tys. PLN netto.

Opis przedmiotu rozeznania

Przedmiotem niniejszego zapytania jest świadczenie usługi Asystenta Osoby z niepełnosprawnością podczas spotkania podsumowującego konsultacje społeczne w dniu 19.10.2023 r. w Warszawie w godz. 10.00-15.00 oraz w dotarciu na miejsce wydarzenia i powrocie z niego na terenie Warszawy.

Wymagania

Dyspozycyjność i doświadczenie w świadczeniu usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością.

Zakres informacji

W ramach wyceny prosimy o podanie (przesłanie mailem na adres: joanna.bryk@firr.org.pl) stawki brutto za 1 godzinę zegarową usługi.

Wróć do początku strony