Anglojęzyczna konferencja poświęcona aspektom prawnym dostępności w wybranych krajach UE - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Praca zdalna. Na zielonym tle ręce, piszące na laptopie, obok kubek z kawą, notes i długopisy

Serdecznie zapraszamy na anglojęzyczną konferencję online „The right to access for persons with disabilities: current state and development prospects”. (Prawo do dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: stan obecny i perspektywy rozwoju).

Konferencja poświęcona będzie aspektom prawnym dostępności w wybranych krajach Unii Europejskiej:

 • Niemcy,
 • Austria,
 • Litwa,
 • Węgry,
 • Czechy,
 • Polska.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Konferencja odbędzie się 8 grudnia w godz. 09:30 – 14:45.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres mailowy Anna Reda-Ciszewska a.reda@uksw.edu.pl.

 Link do spotkania będzie działać również bez rejestracji.

O konferencji słów kilka

Prawo do dostępności wywodzi się z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i zostało rozwinięte w prawie UE i ustawodawstwie krajowym. Kwestia ta jest szeroko dyskutowana w literaturze międzynarodowej. Konferencja ma na celu prezentację badań prowadzonych nad dostępnością dla osób niepełnosprawnych.

Zakres konferencji:

 1. Prawo do dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w świetle prawa międzynarodowego.
 2. Prawo UE.
 3. Prawo polskie oraz prawo innych, wybranych krajów europejskich, z uwzględnieniem takich obszarów badawczych jak:
 • prawo konstytucyjne,
 • prawa człowieka,
 • prawo administracyjne,
 • szczególne prawa osób z niepełnosprawnościami (np. prawo dostępu w edukacji, zatrudnieniu, ochronie zdrowia, kulturze itp.).

Wróć do początku strony