Zapytanie ofertowe nr 3/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapytanie ofertowe nr 3/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR na realizację usługi przeprowadzenia szkoleń dot. dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnością słuchu w ramach projektu „Mocna NGO” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

ostępny PDF) oraz w formie skanu podpisanego dokumentu. Formularz Oferty może być też przesłany w formie elektronicznej opatrzonej (podpisanej) bezpiecznym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia. Załącznik z ofertą nie może przekraczać 20 MB.

Termin składania ofert: 21.03.2022 r.

Załączniki:

Wróć do początku strony