3 grudnia: Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Grupa kobiet, dzieci i mężczyzn w różnym wieku, o rożnych posturach i budowie ciała, w środku osoba na wózku. Wszyscy trzymają się za ręce

3 grudnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku.

Sprawdź, co warto wiedzieć o tym niezwykłym święcie!

Co jest celem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami?

Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym ważnym celem jest uświadomienie konieczności włączenia tej grupy społecznej w życie społeczne.

Obchody święta stanowią także doskonałą okazję do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami. Integracja powinna dotyczyć każdego aspektu życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Niezwykle ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne, a przede wszystkim ich znoszenie.

Pod jakim hasłem obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami?

Każdego roku obchodom święta 3 grudnia towarzyszy inna tematyka.

Dotychczas poruszane zagadnienia to:

  • sztuka, kultura i konieczność niezależnego życia,
  • dostępność technologii informacyjnych,
  • samodzielne życie i zrównoważone środki do życia,
  • godna praca dla osób niepełnosprawnych,
  • znoszenie barier,
  • konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.

Tegoroczne hasło Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami brzmi „Nic o nas bez nas”.

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

W przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ zwrócił uwagę na konieczność poszanowania praw oraz reprezentacji osób z niepełnosprawnościami. Jest to niezbędne do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Sekretarz podkreślił również fakt, iż COVID-19 obnażył uporczywe bariery i nierówności, z którymi boryka się 1 miliard osób z niepełnosprawnościami na całym świecie. Odpowiedź na pandemię oraz odbudowa po niej musi uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a działania powinny być kierowane przez nie same.

W swojej odezwie sekretarz Generalny ONZ wezwał wszystkie kraje do pełnego wdrożenia Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz do zwiększenia dostępności. Zobligował je również do likwidowania barier prawnych, społecznych i gospodarczych przy aktywnym udziale osób z niepełnosprawnościami i reprezentujących ich organizacji.

Wróć do początku strony