20 lat FIRR. Życzenia i gratulacje - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Tulipany w kolorze czerwonym, różowym i blado pomarańczowym

Już niedługo, bo 26 sierpnia, minie 20 lat, odkąd FIRR zaczął działać na rzecz dostępności oraz na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami.

W związku z okrągłą datą oraz wyjątkowym dniem, do naszej Fundacji zaczynają napływać życzenia i gratulacje.

Jesteśmy z nich niezwykle dumni, dlatego dzielimy się nimi z Wami.

Za wszystkie i za każde z osobna gorąco dziękujemy.

Obiecujemy nie ustawać w naszych wysiłkach na rzecz lepszego świata przez kolejne co najmniej 20 lat!

Jaki piękny Jubileusz! Gratuluję Wam bardzo i dziękuję za to, co robicie. FIRR to marka. To zaszczyt znać Was i współpracować.

Ania Żórawska
Prezeska Zarządu
Fundacja Kultury bez Barier

Szanowni Państwo,

Mając w pamięci bardzo dobrą współpracę partnerską przy realizacji projektu „Samorząd bez barier”, życzę Państwu co najmniej kolejnych 20 lat owocnej działalności na rzecz Osób z niepełnosprawnościami.

Realizując wspólnie ww. projekt utwierdziłem się w przekonaniu, że instytucje społeczeństwa obywatelskiego mają do wypełnienia ważną rolę w podnoszeniu jakości życia i zapewnieniu równości szans wszystkich obywateli naszego kraju.

Organizacje pożytku publicznego mogą też stanowić swoistą busolę dla działań administracji publicznej w Polsce.

Andrzej Trzęsiara
zastępca dyrektora
Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Z okazji 20-lecia działalności Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, chciałabym złożyć serdeczne gratulacje zarządowi Fundacji, fundatorom i fundatorkom, a także wszystkim pracownikom i pracowniczkom Fundacji i osobom z nią związanym, za dwie dekady bardzo ważnych działań na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. Życzę Państwu kolejnych lat owocnych działań w celu zapewnienia równych szans osobom z niepełnosprawnościami w Polsce i osiągnięcia wszystkich postawionych celów. Życzę Państwu i wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, świata bardziej sprawiedliwego, inkluzywnego i empatycznego, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą wieść życie samodzielne i niezależne od zewnętrznej pomocy.

Posłanka do PE dr. Sylwia Spurek

W związku z 20leciem działalności proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia dalszych wspaniałych działań i sukcesów w dziedzinie dostępności!

mgr inż. Wojciech Sajdak

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Koordynator Projektu POWER

Gratuluję pięknego Jubileuszu. Dziękuję, to co robicie jest wspaniałe. Jestem szczęśliwa, że Collegium Witelona Uczelnia Państwowa może z Wami współpracować i wzrastać we wsparciu osób z niepełnosprawnościami

Marta Żołnierewicz

Kierownik Biuro Badań i Projektów

COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa

Wróć do początku strony