Zapytanie ofertowe na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na niebieskim tle ułożone są puzzle, dwie dłonie układają je w jeden wzór. To ilustracja zapytania ofertowego organizacji szkoleń w ramach projektu dostępna administracja publiczna szkolenia dla kadry
Gerd Altmann z Pixaby

Do 17 grudnia 2019 roku zapraszamy do składania ofert na realizację usługi wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Nr zamówienia: 1/2019/DA/FIRR.

Projekt realizowany w partnerstwie przez:

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego – lidera projektu;

Polski Związek Głuchych – partnera projektu;

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – partnera projektu.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Agatą Szal:

mail: agata.szal@firr.org.pl,

Tel. 663 883 341

Zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku.

logotypy projektu dostępna  administracja publiczna - szkolenia dla kadry - flagi unii europejskiej, flaga Rzeczpospolitej Polski, flaga unii europejskiej oraz europejski fundusz społeczny
Wróć do początku strony