Zapraszamy osoby niewidome i słabowidzące do udziału w projekcie - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Obrazek przedstawiający dużą ilość żółtych tabliczek z czarnym napisem (ang. SAFETY FIRST), jedna jest na górze widoczna w całości.

Zapraszamy osoby niewidome i słabowidzące do udziału w II etapie projektu „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018 – 2021”, realizowanym w okresie 01.04.2019 r. – 31.03.2020 r.

Liczba miejsc w jest bardzo ograniczona.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji osób z niepełnosprawnościami (uczestników Projektu) w zakresie określonym w Indywidualnych Planach Działania, co pomoże im w pełniejszym stopniu brać udział w życiu zawodowym i pozazawodowym.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zajęć grupowych dla osób niewidomych i słabowidzących:

23 – 28 czerwca 2019 r. – informatyka podstawowa dla osób niewidomych i słabowidzących – 35 godzin zajęć;
18 – 23 sierpnia 2019 r. – informatyka podstawowa dla osób niewidomych i słabowidzących – 35 godzin zajęć;
14 – 25 lipca 2019 r. – samoobrona z elementami wschodnich sztuk walki dla osób niewidomych i słabowidzących – 40 godzin zajęć;
1 – 6 września 2019 r. – informatyka podstawowa dla osób niewidomych i słabowidzących – 35 godzin zajęć;

15 – 20 września 2019 r. – kreowanie wizerunku i wizaż osób niewidomych i słabowidzących – 30 godzin zajęć.

UWAGA! Do udziału w zajęciach samoobrony z elementami wschodnich sztuk walki konieczna jest aktualna zgoda lekarza.

Zaświadczenie Lekarskie

Zajęcia grupowe rozpoczynają się od rana, tak więc osoby zamiejscowe przyjeżdżają na zajęcia o jeden dzień wcześniej i są kwaterowane w hotelu.

Oprócz zajęć grupowych, możliwe jest skorzystanie z zajęć indywidualnych dla osób niewidomych i słabowidzących, w tym:

  • informatyki – zakres uzależniony od potrzeb osób korzystających (indywidualne konsultacje wg potrzeb osoby uczestniczącej),
  • orientacji przestrzennej w Krakowie,
  • czynności życia codziennego.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia odbywają się w Krakowie – w przypadku zajęć grupowych Fundacja pokrywa koszty przejazdu PKP II kl/PKS z miejsca zamieszkania do Krakowa (i z powrotem) oraz zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń.

Ogólne zasady uczestnictwa osób niepełnosprawnych w projektach realizowanych przez FIRR

Warunkiem udziału w Projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany) ze wskazaniem na wzrok.

Z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie dot. Projektu, konieczność zapewnienia uczestnikom Projektu jak najszerszego merytorycznie wsparcia w jego ramach, jak również bardzo ograniczoną liczbę miejsc w Projekcie, pierwszeństwo udziału w zajęciach będą miały osoby potrzebujące wsparcia w kilku zakresach (uczestnictwo w kilku rodzajach szkoleń).

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji przy ul. Wybickiego 3A w Krakowie oraz telefonicznie, kontaktując się z Panem Damianem Kiss (kom. 663 883 337 lub 12 629 85 14, wew. 1041) lub Panią Joanną Skowron (kom. 663 000 038 lub 12 629 85 14 wew. 1044).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przypomina również o możliwości korzystania z fundacyjnej świetlicy, mieszczącej się przy ul. Wybickiego 3a w Krakowie.

Masz trochę czasu, chciałbyś skorzystać z Internetu, komputerów, skanerów, przygotować się do zajęć w szkole lub na studiach, poczytać, lub po prostu napić się gorącej kawy, herbaty lub zjeść ciastko – zapraszamy!

Jeśli potrzebujesz, możemy odebrać Cię z przystanku MPK przy ul. Bratysławskiej w Krakowie. Zapewniamy w świetlicy pomoc asystentów ds. osób niepełnosprawnych.

Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00, a korzystanie z niej jest całkowicie bezpłatne. Wystarczy przyjść. Warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem na wzrok. Prosimy o przekazanie informacji na temat działalności świetlicy Waszym niewidomym lub słabowidzącym przyjaciołom, którzy mogą nie mieć dostępu do Internetu.

Ewentualne zmiany powyższego harmonogramu, jak również inne informacje dotyczące Projektu publikowane będą na naszej stronie www.firr.org.pl – prosimy o jej śledzenie.

Projekt „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018 – 2021” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

zdjęcie przedstawia logotyp państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na białym tle jest czarny napis, a po jego prawej stronie jest grafika pokazująca tulipana, wspieranego przez zielony patyk.
Wróć do początku strony