Zaczynamy współpracę z Uniwersytetem w Białymstoku - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjęcie przedstawia nowoczesne budynki, zbudowane głównie ze szkła. Oba stoją na tle błękitnego nieba. Jeden, po prawej stronie zdjęcia ma jakby okrągłą tarczę, z białymi cyframi która kojarzy się z kosmosem - układem gwiazd na niebie, drugi budynek po lewej stronie jest też okrągłą płaszczyzną która jakby odbijała niebo z gwiazdami. W tle, na drugim planie widać też szklany korytarz, który łączy oba te budynki. Oba budynki sprawiają wrażenie lekkich i dzięki swej nowoczesności - ciekawych. To budynki uniwersytetu w Białymstoku.

Rozpoczynamy współpracę z Uniwersytetem w Białymstoku. W podpisanej właśnie umowie postanowiliśmy wspólnie rozwijać kontakty oraz podejmować działania w dziedzinie dostępności wszystkich sfer życia społecznego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osób z niepełnosprawnościami.

Zamierzamy wspólnie realizować projekty zmierzające do zwiększenia dostępności osobom z niepełnosprawnościami do edukacji, kultury i informacji.

Uniwersytet w Białymstoku

to największa uczelnia w północno-wschodniej Polsce, zarówno pod względem liczby pracowników i studentów, jak i oferowanych kierunków oraz form nauczania. kształci na studiach humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych blisko 11 tysięcy studentów, także na studiach doktoranckich i podyplomowych. Jest kuźnią kadr dla regionalnej gospodarki!

Uniwersytet w Białymstoku

to także nauka na wysokim poziomie. Uniwersytet rokrocznie realizuje około 60 projektów naukowych, finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych. Jest regionalnym liderem w pozyskiwaniu grantów z Narodowego Centrum Nauki. Pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku uzyskują patenty, które mają znaczenie w międzynarodowej skali, współpracują z renomowanymi ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie, uczestniczą w projektach o światowym zasięgu. Mieli swój udział m.in. w jednym z najważniejszych fizycznych odkryć ostatnich lat – nagrodzonej Noblem bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych. Osiągnięciem na światową skalę było też wynalezienie przez fizyków uniwersytetu metody zimnego ultraszybkiego zapisu komórek magnetycznych, opublikowane w „Nature” – jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. 

Pracownicy uczelni zasiadają w krajowych i międzynarodowych gremiach eksperckich, obejmują stanowiska w rządzie i samorządach, pełnią rolę doradców w sektorze publicznym i prywatnym.

Wspieranie regionu

Uniwersytet angażuje się także w przedsięwzięcia, których celem jest wspieranie regionu. Prowadzi badania na rzecz rozwoju gospodarki i aktywnie współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami. Kursy i szkolenia, w ramach Uniwersytetu Otwartego, skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji. W Szkole Języka i Kultury Polskiej POLLANDO obcokrajowcy przyjeżdżający do Białegostoku mogą nauczyć się nie tylko języka polskiego, ale też wiele dowiedzieć się o kulturze i obyczajowości Polaków i Podlasian.

Nowoczesna infrastruktura

Dzięki wykorzystaniu środków unijnych uniwersytet inwestuje w infrastrukturę. W 2014 roku nauki ścisłe i przyrodnicze przeniosły się do nowoczesnego kampusu, stwarzającego doskonałe warunki do realizacji zajęć dydaktycznych i badań. W przeciągu kilku najbliższych lat na terenie kampusu stanie jeszcze nowoczesny budynek biblioteki uniwersyteckiej i obserwatorium astronomiczne z planetarium.

Białystok – miasto, w którym dobrze się żyje

W rankingach miast, w których żyje się najlepiej, Białystok wypada znakomicie. Mają w tym swój udział także studenci Uniwersytetu w Białymstoku, którzy organizując mnóstwo imprez naukowych, kulturalnych i projektów społecznych kształtują atmosferę stolicy Podlasia.

Więcej informacji na temat Uniwersytetu w Białymstoku znajduje się tutaj.

zdjęcie przedstawia białego orła w złotej koronie na czerwonym tle. Nag głową orła jest sześć gwiazd. To logotyp uniwersytetu w białymstoku.
logotyp Uniwersytetu w Białymstoku

Wróć do początku strony