współpraca - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grupa młodych ludzi, trzy kobiety oraz mężczyzna odwrócony tyłem siedzą przy stole. Wszyscy są uśmiechnięci i skoncetrowani, sprawijają wrażenie jakby mówili ciekawe rzeczy. To uczestnicy spotkania w naszej fundacji z Fundacją Transgresja.

czyli wizyta studyjna przedstawicieli Fundacji Transgresja w naszej siedzibie.

27 września w naszej Fundacji spotkaliśmy się z członkami Fundacji Transgresja. Rozmawialiśmy na temat możliwej współpracy oraz o nowych możliwościach działań.

Magdalena Lubaś z naszej Fundacji przedstawiła gościom obszary naszej działalności, projekty, które realizujemy – zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Dzieliliśmy się też naszymi doświadczeniami w …

zdjęcie przedstawia nowoczesne budynki, zbudowane głównie ze szkła. Oba stoją na tle błękitnego nieba. Jeden, po prawej stronie zdjęcia ma jakby okrągłą tarczę, z białymi cyframi która kojarzy się z kosmosem - układem gwiazd na niebie, drugi budynek po lewej stronie jest też okrągłą płaszczyzną która jakby odbijała niebo z gwiazdami. W tle, na drugim planie widać też szklany korytarz, który łączy oba te budynki. Oba budynki sprawiają wrażenie lekkich i dzięki swej nowoczesności - ciekawych. To budynki uniwersytetu w Białymstoku.

Rozpoczynamy współpracę z Uniwersytetem w Białymstoku. W
podpisanej właśnie umowie postanowiliśmy wspólnie rozwijać kontakty oraz
podejmować działania w dziedzinie dostępności wszystkich sfer życia społecznego
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osób z
niepełnosprawnościami.

Zamierzamy wspólnie realizować projekty zmierzające do zwiększenia dostępności osobom z niepełnosprawnościami do edukacji, kultury i informacji.

Uniwersytet w Białymstoku

to największa uczelnia w
północno-wschodniej Polsce, zarówno pod względem liczby pracowników …

Wróć do początku strony