Szkoła dla każdego - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na czarnej szkolnej tablicy kolorowymi kredami namalowano postacie trzymające się za ręce. nad postaciami, białą kredą, napisano TOGETHER.
zdjęcie: pixaby

Szkoła to miejsce, które powinno realizować potrzeby społeczne poprzez umożliwienie korzystania ze swoich zasobów: lokalowych, sprzętowych, mając również na uwadze potrzeby osób z niepełnosprawnością. Niestety, istnieje jednak duży rozdźwięk pomiędzy przepisami, które teoretycznie gwarantują każdemu dziecku prawo do dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb edukacji a praktyką, która utrudnia egzekwowanie tego prawa. Wśród najczęściej wymienianych barier należy wymienić np. niedostatki architektoniczne, niewystarczające wsparcie specjalistyczne czy zbyt skomplikowany system finansowania zadań oświatowych.

Model Dostępnej Szkoły

Dostępna Szkoła powstała po to, by pomóc szkołom w uporaniu się z barierami. To projekt, którego celem jest stworzenie uniwersalnego Modelu Dostępnej Szkoły, by każdemu dziecku – w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi między innymi z niepełnosprawności, choroby, uzdolnień czy trudności adaptacyjnych oraz z niepełnosprawnością – zapewnić efektywne pobieranie edukacji w szkole.

Więcej informacji o Modelu znajdziecie, w artykule zamieszczonym na portalu edunews.pl – bardzo zachęcamy do lektury!

Wróć do początku strony