dostępma szkoła - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na czarnej szkolnej tablicy kolorowymi kredami namalowano postacie trzymające się za ręce. nad postaciami, białą kredą, napisano TOGETHER.

Szkoła to miejsce, które powinno realizować potrzeby społeczne poprzez umożliwienie korzystania ze swoich zasobów: lokalowych, sprzętowych, mając również na uwadze potrzeby osób z niepełnosprawnością. Niestety, istnieje jednak duży rozdźwięk pomiędzy przepisami, które teoretycznie gwarantują każdemu dziecku prawo do dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb edukacji a praktyką, która utrudnia egzekwowanie tego prawa. Wśród najczęściej wymienianych barier …

Wróć do początku strony