Startujemy z projektem Dostępna szkoła! Umowa podpisana! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Dzisiaj, 4 października 2019 roku, w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński – Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju podpisał umowę na realizacją projektu „Dostępna szkoła”.

Umowa została podpisana z naszą Fundacją, którą reprezentowała Justyna Kucińska, nasza Prezeska oraz Joanna Bryk, Wiceprezeska i Fundacją Fundusz Współpracy, reprezentowaną przez Tadeusza Kozeka, Prezesa Zarządu.

Przedsięwzięcie to będzie realizowane jako pilotaż działania Szkoły bez barier, w ramach programu Dostępność Plus.

Wsparcie otrzyma 60 szkół podstawowych, w których zostanie przeprowadzony wnikliwy i dokładny audyt pod kątem dostępności. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie planu poprawy dostępności. Fundusze unijne umożliwią inwestycje, wprowadzanie potrzebnych zmian architektonicznych, pomocy dydaktycznych. Wybrane szkoły otrzymają również wsparcie na przeprowadzenie szkoleń świadomościowych oraz podnoszących kwalifikacje nauczycieli i kadry pedagogicznej.

Na cele te przeznaczono 50 milionów złotych. Środki te zostały uruchomione w ramach Funduszu Dostępności. Pełne informacje na temat pozostałych celów, jakie zostaną sfinansowane w jego ramach znajdują się tutaj.

Projekt „Dostępna szkoła” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Logotypy Funduszy Europejskich, programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
Wróć do początku strony