Rusza drugi nabór do Dostępnej Szkoły! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logo Dostępnej Szkoły

Od 17 maja składać będzie można wnioski wstępne do rekrutacji w ramach projektu Dostępna Szkoła. To szansa nie tylko na wsparcie finansowe i merytoryczne dla szkół podstawowych w całej Polsce, ale przede wszystkim szansa na dostępną dla każdego dziecka szkołę.

W obecnym naborze przewiduje się wybór minimum 15 organów prowadzących przy alokacji w wysokości 20 250 000,00 PLN przeznaczonej na granty, w ramach 2 ścieżek składania wniosków:

  • ścieżka A – dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach poniżej 50 tys. mieszkańców, gdzie przewidywana wysokość alokacji to 12 150 000 PLN
  • ścieżka B – dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców i wysokości alokacji: 8 100 000 PLN.

Należy dodać, że jeden organ prowadzący może otrzymać jeden grant w wysokości od 500 000,00 PLN do 1 350 000,00 PLN, a przedsięwzięcie może być realizowane w dwóch lub trzech placówkach.

Na stronie internetowej www.dostepnaszkola.info zamieszczone są wszystkie potrzebne dokumenty – począwszy od regulaminu rekrutacji, poprzez wykorzystywane w całym procesie karty i dokumenty pomocnicze, aż po Model Dostępnej Szkoły.

Czym różni się Model od dotychczasowych zaleceń, rekomendacji i zmian prawnych? Model przede wszystkim zakłada, że dostępność to proces. To zmiana, która ewoluuje, a nie wydarza się i kończy wraz z sprzątnięciem kurzu po montażu windy w budynku. Projekt Dostępnej Szkoły udowadnia, że dostępność to nie tylko dostępność w obszarze architektonicznym, ale także organizacyjnym szkoły czy w sferze edukacyjno-społecznej, jaka otacza każdą placówkę. Wszystko po to, by myślenie o dostępności wcielić do szkolnych procedur oraz organizacji życia społecznego wokół jednostek.

Do czasu startu rekrutacji specjaliści z naszej Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz z Fundacji Fundusz Współpracy prowadzić będą tematyczne spotkania dla osób, które są zainteresowane szczegółowymi zagadnieniami. To okazja nie tylko do zapoznania się z kryteriami, jakie brane są pod uwagę przy ocenie wniosków, ale także możliwość zadawania pytań.

Na webinaria obowiązuje wcześniejsza rejestracja, a ich terminy podane są na stronie: https://www.dostepnaszkola.info/aktualnosci/zapraszamy-na-webinaria-w-ramach-drugiego-naboru/  

Do dyspozycji potencjalnych zainteresowanych jest czynna również infolinia:

+48 575 841 481 – Infolinia Fundacji Fundusz Współpracy w sprawach procedury rekrutacyjnej

+48 22 350 74 49 – Infolinia Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w sprawach dot. Zagadnień merytorycznych.

Infolinia czynna jest w dni robocze od 8:00 do 14:00. Na stronie internetowej Projektu znajduje się także adres email, na który wysyłać można zapytania dotyczące Projektu.

 

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus”. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie realizowane jest w partnerstwie poprzez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.  

Wróć do początku strony