Punkt informacyjny dla pracodawców zatrudniających lub planujących zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

obraz, Gerd Altmann, Pixabay

W Krakowie, w oddziale Małopolskiego PFRON-u, działa Punkt Kontaktowy, przeznaczony dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, w którym pracownicy Oddziału udzielają informacji na temat modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy oraz możliwościach uzyskania wsparcia finansowego.

Organizowane będą również grupowe i indywidualne spotkania dla pracodawców, podczas których będzie można dowiedzieć się m.in. jak prawidłowo dostosować stanowisko pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz o korzyściach finansowych i pozafinansowych związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

Każdy pracodawca będzie miał  do dyspozycji narzędzia projektowe: 4 poradniki dotyczące zatrudniania  osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną, kalkulator korzyści – aplikację obliczającą, ile środków będzie można uzyskać dzięki zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnościami, interaktywną listę kontrolną pozwalającą na ocenę możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, aplikację ErgON- wizualizację pokazującą możliwości modyfikacji stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ruchową, wzrokową, słuchową lub intelektualną.

Dla zainteresowanych punkt oferuje też poradnictwo ekspertów BHP ds. zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z pracownikami Oddziału Małopolskiego PFRON-u:

panią Anetą Zębala: 12 312 14 15, mail: azebala@pfron.org.pl;

panem Jarosławem Dąbrowskim: 12 313 14 21, mail: jdabrowski@pfron.org.pl

Punkt Kontaktowy utworzony został w ramach realizacji projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”, którego Liderem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, a jednym z partnerów Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Informacje o projekcie znajdują się na stronie PFRON www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/wypracowanie-i-upowszechnianie-we-wspolpracy-z-partnerami-spolecznymi-modelu-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-w-srodowisku-pracy/

Wróć do początku strony