na tle niebieskiego nieba znak drogowskaz z napisem new skills czyli nowe umiejętności. To ilustracja ogłoszenia naboru do naszego projektu przez staż do zatrudnienia.
Rozpoczęliśmy realizację projektu – Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym, umiarkowanym – bez względu na przyczynę niepełnosprawności lub w stopniu lekkim) wydane ze względu na: niepełnosprawność sprzężoną, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną oraz całościowe…
w świetle zachodzącego słońca kobieta przeskakuje w powietrzu z góry na drugą górę. W tel jest napis job czyli praca. To ilustracja do zapytania ofertowego związanego z projektem jaki realizuje nasza fundacja
Zapraszamy do składania ofert na usługi treningu pracy dla osób z niepełnosprawnościami w projekcie „Aktywny absolwent” realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku.
na zdjęciu cztery pary rąk złożonych w pięści uderzają się w geście sukcesu. To ilustracja do naszego zapytania ofertowego związanego z projektem jaki realizujemy.
Zapraszamy serdecznie do składania ofert na zapytanie ofertowe na usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu „Aktywny absolwent”, realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku.
W Krakowie, w oddziale Małopolskiego PFRON-u, działa Punkt Kontaktowy, przeznaczony dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, w którym pracownicy Oddziału udzielają informacji na temat modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy oraz możliwościach uzyskania wsparcia finansowego. Organizowane będą również grupowe i indywidualne spotkania dla pracodawców, podczas których będzie można dowiedzieć się m.in. jak…