rynek pracy osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na tle niebieskiego nieba znak drogowskaz z napisem new skills czyli nowe umiejętności. To ilustracja ogłoszenia naboru do naszego projektu przez staż do zatrudnienia.

Rozpoczęliśmy realizację projektu – Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym, umiarkowanym – bez względu na przyczynę niepełnosprawności lub w stopniu lekkim) wydane ze względu na: niepełnosprawność sprzężoną, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną oraz całościowe zaburzenia …

w świetle zachodzącego słońca kobieta przeskakuje w powietrzu z góry na drugą górę. W tel jest napis job czyli praca. To ilustracja do zapytania ofertowego związanego z projektem jaki realizuje nasza fundacja

Zapraszamy do składania ofert na usługi treningu pracy dla osób z niepełnosprawnościami w projekcie „Aktywny absolwent” realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku.

2_2019.09.05_1.3.1_B_Zapytanie_trening-pracy1-1Pobierz

na zdjęciu cztery pary rąk złożonych w pięści uderzają się w geście sukcesu. To ilustracja do naszego zapytania ofertowego związanego z projektem jaki realizujemy.

Zapraszamy serdecznie do składania ofert na zapytanie ofertowe na usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu „Aktywny absolwent”, realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku.

1_2019.09.05_1.3.1_B_Zapytanie_doradztwo-zawodowe-0021-1Pobierz

W Krakowie, w oddziale Małopolskiego PFRON-u, działa Punkt Kontaktowy, przeznaczony dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, w którym pracownicy Oddziału udzielają informacji na temat modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy oraz możliwościach uzyskania wsparcia finansowego.

Organizowane będą również grupowe i indywidualne spotkania dla pracodawców, podczas których będzie można dowiedzieć się m.in. jak …

Wróć do początku strony