Powstały Standardy dotyczące orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie z partnerami uczestniczącymi w projekcie „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących” (TOPON) wraz z grupą zewnętrznych ekspertów, wypracowali dwa standardy ważne dla rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku:

Oba dokumenty podlegają obecnie weryfikacji w oparciu o realizowane, zgodnie z ich zapisami, szkolenie grupy nowych instruktorów i instruktorek oraz doszkalania dużej grupy już posiadających uprawnienia.

Kolejnym etapem weryfikacji standardów będą zajęcia z nauczania orientacji przestrzennej i mobilności dla osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski.

Wkrótce opublikujemy regulamin dla tych osób i rozpoczniemy nabór chętnych.

Prosimy śledzić nasze serwisy!

Wróć do początku strony