Oświadczenie Zarządu Naszej Fundacji w związku z kampanią – Nie świruj, idź na wybory - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

cztery dłonie, a na każdej z nich leży inny liść - różnią się od siebie i kolorem i kształtem. To ilustracja do oświadczenia zarządu naszej fundacji w związku z kampanią Nie świruj, idź na wybory
obraz, Juan Diego Salinas, Pixabay

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec kampanii reklamowej – Nie świruj, idź na wybory, która od kilku dni funkcjonuje w przestrzeni publicznej.

Kampania ta, posługując się stereotypami dotyczącymi niepełnosprawności, rani uczucia wielu osób, pragnących samodzielnego i niezależnego życia. Naszym zdaniem działanie takie nie powinno mieć miejsca.

Odwoływanie się w niektórych filmach kampanii do różnych przejawów niepełnosprawności przez naśladowanie gestów i ruchów przywołuje skojarzenia z konkretnymi niepełnosprawnościami.

Mamy nadzieję, że intencją twórcy kampanii nie była taka stygmatyzacja, jednak efekt końcowy jest trudny do przyjęcia.

Oczekujemy, że autor kampanii wycofa swoje filmy z przestrzeni publicznej a występujący w kampanii twórcy przeproszą osoby z niepełnosprawnościami.

Polska podpisała Konwencję ONZ o prawach osób  z niepełnosprawnościami, a tym samym zobowiązała się do przestrzegania jej postanowień. W świetle Konwencji taka kampania posiada elementy dyskryminujące.

Nasza Fundacja od lat jest zaangażowana w działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami w ich samodzielności i niezależności. Dbając o zachowanie najwyższych standardów moralnych, kierujemy się szacunkiem dla każdego człowieka i tego oczekujemy od innych.

Zarząd Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego: Justyna Kucińska, Prezeska Fundacji, Anna Rozborska – Wiceprezeska Fundacji, Joanna Bryk – Wiceprezeska Fundacji

Wróć do początku strony