sprzeciw - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

cztery dłonie, a na każdej z nich leży inny liść - różnią się od siebie i kolorem i kształtem. To ilustracja do oświadczenia zarządu naszej fundacji w związku z kampanią Nie świruj, idź na wybory

Fundacja
Instytut Rozwoju Regionalnego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec kampanii
reklamowej – Nie świruj, idź na wybory, która od kilku dni funkcjonuje w
przestrzeni publicznej.

Kampania
ta, posługując się stereotypami dotyczącymi niepełnosprawności, rani uczucia
wielu osób, pragnących samodzielnego i niezależnego życia. Naszym zdaniem
działanie takie nie powinno mieć miejsca.

Odwoływanie się w niektórych filmach kampanii do różnych przejawów niepełnosprawności przez naśladowanie gestów i ruchów …

Wróć do początku strony