KRAKÓW: poszukujemy Asystentki/Asystenta ds. realizacji projektów - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na granatowym tle napis Good Luck
zdjęcie: pixabay

Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie, na stanowisko Asystentki/Asystenta ds. realizacji projektów.

Jeśli chcesz pracować w rodzinnej atmosferze i marzy Ci się zmienianie świata, nie czekaj, tylko aplikuj do nas – łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą! 🙂

Kim jesteśmy?

Nasza misja:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Nasze działania:

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Szczegóły oferty:

Stanowisko: Asystentka/Asystent ds. realizacji projektów

Liczba wakatów: 1

Miejsce pracy: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków

Wymiar czasu pracy: Pełen etat (umowa o pracę)

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Asystentki/Asystenta ds. realizacji projektów będzie należało m.in.:

 • wsparcie koordynatora projektów w ich realizacji od strony merytorycznej i finansowej, zgodnie z harmonogramem i budżetem,
 • nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów, zgodnie z wytycznymi programowymi,
 • przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej,
 • sporządzanie umów z osobami zatrudnianymi do realizacji projektu oraz usługodawcami,
 • planowanie, bieżąca i okresowa sprawozdawczość, monitoring finansowy i merytoryczny projektu,
 • wsparcie w przygotowywaniu części merytorycznych wniosków o płatność i sprawozdań projektowych,
 • kontakty z partnerami projektowymi, urzędami, itp. 

Rekrutacja na stanowisko Asystentki/Asystenta ds. realizacji projektów będzie przebiegać dwuetapowo:

ETAP I: Złożenie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i jej analiza przez naszą Fundację.

ETAP II: Fundacja skontaktuje się z wybranymi osobami i zaprosi je na rozmowę kwalifikacyjną oraz wykonanie praktycznych zadań (rodzajowo podobnych do tych, jakie będą wykonywane na stanowisku Asystentki/Asystenta ds. realizacji projektów – praca z MS Word, MS Excel, wyciąganie wniosków z zadanego tekstu, przygotowanie krótkiego pisma) – całość zajmie ok 1,5 godziny.

Na podstawie wyników obu etapów Fundacja zaproponuje wybranej osobie podpisanie umowy o pracę.

Wymagania:

 • biegła obsługa komputera (MS Office – Excel, Word, Outlook),
 • wysoka kultura osobista, skrupulatność, rzetelność, dokładność, sumienność w realizacji prac, dobra organizacja pracy,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia i umiejętność posługiwania się różnego typu wytycznymi programowymi,
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w pracy w projektach/kierowania zespołem będzie dodatkowym atutem.

Do każdego CV należy obowiązkowo dołączyć odpowiedzi na poniższe pytania rekrutacyjne – w przeciwnym razie kandydatura zostanie odrzucona.

 1. Czy potrafi Pan/Pani zaplanować swoje działania i zrealizować z sukcesem ten plan? Proszę podać przykład z codziennego (lub zawodowego) życia.
 2. Czy jest Pan/Pani osobą dobrze zorganizowaną, dokładną, lubi Pan/Pani pracę z dokumentami, potrafi Pan/Pani utrzymać w nich porządek? Proszę opisać krótko, w czym to się przejawia w codziennym życiu.
 3. Czy potrafi Pan/Pani zaplanować np. szkolenie od A do Z, czyli od przygotowania jego kosztorysu, poprzez zatrudnienie trenerów, aż do wręczenia zaświadczeń potwierdzających udział, podziękowania uczestnikom i rozliczenia finansowego zajęć? Jak wg Pana/Pani wygląda taki proces?
 4. Czy potrafi Pan/Pani bardzo dobrze obsługiwać programy biurowe (Word, Excel, Outlook)? Każdy twierdzi, że umie 🙂 Ale czy potrafi Pan/Pani organizować dzięki nim swoją pracę? Jak to Pan/Pani robi?
 5. Czy ma Pan/Pani jakieś doświadczenia związane z pracą w projektach, finansowanych z różnych źródeł? Jeśli tak, to jakie to doświadczenie i w jakich projektach Pan/Pani pracował/-a (proszę o opisanie w kilku punktach)?
 6. Czy ma Pan/Pani jakieś doświadczenia w kontaktach lub pracy z osobami z niepełnosprawnościami? Jeśli tak, to jakie?
 7. Ile chce Pan/Pani zarabiać na stanowisku „asystent ds. projektów”? Prosimy o podanie konkretnej kwoty lub „widełek”.

Aplikacje należy wysyłać na adres rekrutacja@firr.org.pl

Telefon kontaktowy: 12 444 73 49

Czekamy na Twoje zgłoszenie! 🙂

Wróć do początku strony