asystent osobisty - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dwie osoby na ulicy, jedna jest na wózku inwalidzkim, obok niej idzie druga osoba. Widzimy tylko ich nogi.

Nasza Fundacja, oddział w Warszawie, poszukuje asystentów osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli więc lubisz pracować z ludźmi, kierujesz się empatią i chcesz pracować jako asystentka/asystent osób z niepełnosprawnościami – zgłoś się do nas.

Jaki będzie zakres obowiązków asystenta/asystentki osoby z niepełnosprawnością:

wsparcie w dotarciu do różnych miejsc (uczelnia, miejsce pracy, urząd, przychodnia, kino, sklep itp.),pomoc w załatwieniu spraw …

Ręce pięciu osób splecione razem. Fotografia jest wykadrowana na same ręce wspomnianych osób.

Do 31 stycznia 2019 roku warszawski oddział naszej Fundacji czeka na kandydatów chętnych do pracy na stanowisku asystentów osoby z niepełnosprawnościami w projekcie „Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność” .

Zakres obowiązków: asystentura w zakresie przemieszczania się w obrębie miejsca zamieszkania i wsparcia w dotarciu do podmiotów realizujących działania na ich rzecz w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym …

„USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ”

 

Kto może skorzystać z USŁUG ASYSTENCKICH?
• Osoby z niepełnosprawnościami, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
• Osoby pełnoletnie,
• Osoby z Warszawy i powiatów: legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego,
• Pierwszeństwo w korzystaniu z usług asystenckich mają osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, z zaburzeniami …

Wróć do początku strony