Dostępna szkoła: zapraszamy do udziału w webinariach - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na otwartym zeszycie w linie leży żółty ołówek. obok ołówka temperówka.

Gdzie znaleźć potrzebne dokumenty? Czym różni się wniosek wstępny od właściwego? Jakie poziomy Modelu Dostępnej Szkoły trzeba zrealizować, żeby o placówce edukacyjnej można było powiedzieć, że jest prawdziwie dostępna dla uczniów, nauczycieli i lokalnej społeczności? Na te i wiele innych pytań odpowiadają nasi eksperci. 

Webinaria ze specjalistami

Przyjmowanie zgłoszeń w ramach pierwszej edycji konkursu projektu „Dostępna Szkoła” rozpocznie się od 22 października 2020 roku.

Dla potencjalnych zainteresowanych projektem przygotowaliśmy specjalne webinaria, w czasie których nasi eksperci prezentują ważne w procesie rekrutacji zagadnienia oraz szczegółowo przybliżają merytoryczne kwestie całego Projektu.

Webinaria dzielą się na dwie grupy tematyczne. Bloki poświęcone procedurze rekrutacyjnej prowadzą specjaliści Fundacji Fundusz Współpracy. W czasie tego seminarium – oprócz informacji ogólnych – omawiane są kryteria oceny wniosków oraz warunki podpisywanych umów. W harmonogramie przewidziana jest też druga grupa tematyczna spotkań – są to webinaria merytoryczne poświęcone szczegółowej prezentacji Modelu Dostępnej Szkoły z omówieniem standardów obszaru architektonicznego, technicznego, społeczno-edukacyjnego oraz organizacyjnego. Spotkania te wyjaśniają, czym jest narzędzie autodiagnozy, jak ją przeprowadzić i jak w praktyce wygląda audyt dostępności placówek. Webinaria merytoryczne prowadzą specjaliści naszej Fundacji.

Na każde wydarzenie obowiązuje rejestracja. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Dostępnej Szkoły, a ilość miejsc na każde spotkanie jest ograniczona.

Infolinie Projektu już dostępne!

Uruchomione zostały również dwie infolinie, pod którymi wszyscy zainteresowani Projektem mogą uzyskiwać bieżące informacje:

+48 575 841 481 – Infolinia Fundacji Fundusz Współpracy w sprawach procedury rekrutacyjnej

+48 22 350 74 49 – Infolinia Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w sprawach dotyczących Modelu Dostępnej Szkoły, autodiagnozy, Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności, audytu dostępności

Więcej o Projekcie oraz informacje na temat szczegółów rekrutacji znajdziecie pod poniższym linkiem:

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus”. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie realizowane jest w partnerstwie poprzez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

od lewej: flaga funduszy europejskiej, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej
Wróć do początku strony