Chcesz zostać asystentem osoby z niepełnosprawnością? Dołącz do nas. - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Ręce pięciu osób splecione razem. Fotografia jest wykadrowana na same ręce wspomnianych osób.

Do 31 stycznia 2019 roku warszawski oddział naszej Fundacji czeka na kandydatów chętnych do pracy na stanowisku asystentów osoby z niepełnosprawnościami w projekcie „Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność” .

Zakres obowiązków: asystentura w zakresie przemieszczania się w obrębie miejsca zamieszkania i wsparcia w dotarciu do podmiotów realizujących działania na ich rzecz w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym itp., co ma na celu zwiększenie ich samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym osób z niepełnosprawnościami.

Usługa asystencka będzie realizowana na obszarze Warszawy oraz 7 powiatów ościennych, tj.: legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego. Asystentura będzie świadczona 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00-22:00.

Od kandydatów na asystentów wymagamy:

  1. wykształcenia minimum średniego,
  2. minimum rocznego doświadczenia w realizacji usług asystenckich potwierdzonego umową, referencjami, zaświadczeniem itp. lub odbyte min. 60-godzinne szkolenie z zakresu asystentury osób z niepełnosprawnościami zorganizowane i przeprowadzone przez Zamawiającego lub posiadanie kierunkowego wykształcenia (asystent osoby niepełnosprawnej),
  3. dyspozycyjności w przedziale 7:00-22:00 siedem dni w tygodniu lub w godzinach 7:00-15:00 lub 15:00-22:00, lub tylko w weekendy, lub inna niż wymieniona.

Zapewniamy:

  • bilet sieciowy (miesięczny), abonament telefoniczny oraz polisę OC,
  • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Praca w przyjaznej atmosferze i w zgranym zespole.

Szczegółowe informacje o złożeniu oferty znajdują się pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161826#

Zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:  663 660 051 lub  22 400 50 73 oraz pod mailem: asystent.warszawa@firr.org.pl

Oferty prosimy składać do 31 stycznia 2019 roku, do godziny 16.00:

  • w formie elektronicznej – na adres email: asystent.warszawa@firr.org.pl
  • za pośrednictwem poczty na adres: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Plac Konstytucji 5/4, 00- 657 Warszawa,
  • osobiście w biurze Projektu: Pl. Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa, w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

Zapytanie ofertowe_21.01.2019

Wróć do początku strony