Austriackie rozwiązania trafią do Polski - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grupa osób siedzi przy stole. To kobiety (wśród nich: Anna Rozborska nasza wiceprezeska oraz Anna Rdest - dyrektor ds. współpracy międzysektorowej oraz inne osoby.
Artur Then, FIRR

Przedstawiciele naszej Fundacji – Anna Rozborska, Wiceprezeska Zarządu, Anna Rdest, Dyrektor ds. współpracy międzysektorowej, Natalia Wasielewska oraz Artur Then; Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego spotkali się z Linzu z przedstawicielami Uniwersytetu J. Keplera.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu Elementarz AAC urząd przyjazny osobo z trudnościami w komunikowaniu się. Projekt będzie obejmował transfer i adaptację rozwiązania od partnera zagranicznego oraz wymianę informacji i doświadczeń. W projekcie odbędzie się testowe wdrożenie rozwiązań dla grupy 20 pracowników przez partnera – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Powstanie kurs e-learningowy, rekomendacje i instrukcje wdrożeniowe dla dalszych użytkowników. Model, który zostanie opracowany, będzie wprowadzony w 4 jednostkach samorządu terytorialnego.

Spotkanie w Linzu dotyczy austriackich rozwiązań związanych z testowaniem i wdrażaniem języka symboli dla osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki wsparciu lokalnej władzy od kilku lat partnerzy projektu z Austrii zbierali i porządkowali symbole, które pomagają w komunikacji osobom z niepełnosprawnościami. Współpracując z organizacjami społecznymi, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami oraz instytucjami rządowymi, zajmującymi się tym tematem – testowali symbole. Wybierano te, które najbardziej ułatwiają komunikację osobom z niepełnosprawnościami. Powstała również strona internetowa, na której znajduje się baza symboli.

Bliższe informacje na temat projektu znajdują się na naszej stronie.

logotypy projektu:  funduszy europejskich - wiedza, edukacja, rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, unii europejskiej, funduszy społecznych oraz adres strony internetowej mapadotacji.gov.pl
Wróć do początku strony